ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน
รุ่น SL Series 4

สินค้า / ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินรุ่น / SL Series 4

ป้ายทางออกฉุกเฉิน
รุ่น SL Series 4 (Slim Type)

ป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่น SLS4 (Slim Type) ลักษณะการใช้งานได้ทั้งการติดตั้งแบบติดผนังและติดเพดาน หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด LED ชนิด SMD Low Power High Lumen ใช้เทคโนโลยี SMT ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและแสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2430-2553, วสท. 021004-18

คุมการทํางานด้วย Microcontroller สามารถสั่งงานได้ทังจากปุ่ม Function Test ที่ตัวเครื่องและจาก Remote Testing ใช้แผ่นอะคลิลิกนําแสงที่มีคุณสมบัติในการกระจายแสงให้แสงสว่างที่ สม่ำเสมอทั่วทังแผ่นเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วตัวกล่องผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1 มม. พ่นและ เคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟ
รุ่น SL Series 4 (Slim Type)

ป้ายทางออกฉุกเฉิน หรือ ป้ายทางหนีไฟ รุ่น SLS4 (Slim Type) ลักษณะการใช้งานได้ทั้งการติดตั้งแบบติดผนังและติดเพดาน หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอด LED ชนิด SMD Low Power High Lumen ใช้เทคโนโลยี SMT ซึ่งสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบที่ใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและแสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2430-2553, วสท. 021004-18

คุมการทํางานด้วย Microcontroller สามารถสั่งงานได้ทังจากปุ่ม Function Test ที่ตัวเครื่องและจาก Remote Testing ใช้แผ่นอะคลิลิกนําแสงที่มีคุณสมบัติในการกระจายแสงให้แสงสว่างที่ สม่ำเสมอทั่วทังแผ่นเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วตัวกล่องผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1 มม. พ่นและ เคลือบด้วยระบบ Epoxy Powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี

Technical Specifications​

Mode of Operation
Maintained
Input Voltage
220 VAC / 50Hz ± 10%
LED Lamp Power
10W
LED Color Temperature
6,500k – 7,000k
Battery Type
Ni-MH
Charge Current (max)
0.1C / Cell
Charge Termination Voltage
1.4V/Cell
Charging Time
12 Hrs.
Protections
• AC,DC Fuse.
• Battery Low Voltage Cut-Off
Testing Systems
• Automatic Testing
• Manual Testing or Remote Testing
Backup Time
2.0 /3.0 Hrs. (2 options)
Housing
Electro-galvanized steel sheet 1mm.
thick with epoxy powder coating
Weight
1.70-1.88 Kg. / Single sided
1.70-1.88 Kg. / Double sided
IP Rating
20
Mounting Type
Surface Ceiling (Type C) / Wall (Type W) /
Recessed (Type R)
Viewing Distance
24 m (Pictogram Height 10 CM)

Features

User Manual & Demonstration VDO

Play Video

Legend Panel Format

Installation

Indicators

LED AC.
แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง
LED Full
แสดงการชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
LED Charge
แสดงการชาร์จแบตเตอรี่
Switch On
ใช้ เปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)
Switch Off
ใช้ ปิด หลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ)
Switch Test
ใช้ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง (ขณะไฟไม่ดับ)
LED AT
แสดงสถานะการทำงานระบบ Auto Testing System
LED Fail
แสดงสถานะความผิดปกติของแบตเตอรี่
IR Receiver
ช่องรับสัญญานอินฟาเรด
30min
ทดสอบตัวเครื่องอัติโนมัติทุก ๆ 30 วัน ระยะเวลา 30 นาที
60min
ทดสอบตัวเครื่องอัติโนมัติทุก ๆ 90 วัน ระยะเวลา 60 นาที

Dimensions (mm)

SL Series 4 | Spec Sheets

Model
Sided
Battery Capacity
LED Strip Lamp
Back up (hr.)
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
Weight (kgs.)
SLS4-10LED/S (C,W)-1800
1
1,800 mAh. (1.2Vx3)
10W
2.0
410
80
220
1.70
SLS4-10LED/D (C,W)-1800
2
1,800 mAh. (1.2Vx3)
10W
2.0
410
80
220
1.70
SLS4-10LED/S (R)-1800
1
1,800 mAh. (1.2Vx3)
10W
2.0
430
100
220
1.78
SLS4-10LED/D (R)-1800
2
1,800 mAh. (1.2Vx3)
10W
2.0
430
100
220
1.78
SLS4-10LED/S (C,W)-2100
1
2,100 mAh. (1.2Vx3)
10W
3.0
410
80
220
1.80
SLS4-10LED/D (C,W)-2100
2
2,100 mAh. (1.2Vx3)
10W
3.0
410
80
220
1.80
SLS4-10LED/S (R)-2100
1
2,100 mAh. (1.2Vx3)
10W
3.0
430
100
220
1.88
SLS4-10LED/D (R)-2100
2
2,100 mAh. (1.2Vx3)
10W
3.0
430
100
220
1.88