ความเป็นมา

พ.ศ. 2519

คุณอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ได้ก่อตั้งบริษัท อองแซนด์ บลาสติ้ง คอมปะนี ลิมิเต็ด เพื่อนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจำพวกเตารีดไอน้ำ หม้อหุงข้าว โคมไฟฉุกเฉินจากต่างประเทศ มาขายในเมืองไทย

พ.ศ. 2522

บริษัทได้เลือกผลิตภัณฑ์โคมไฟฉุกเฉินมาทำตลาดเป็นหลักและได้จดชื่อแบรนด์สินค้า SUNNY

พ.ศ. 2526

อรรถวิทย์ อิงคนางกูล ได้ตัดสินใจเลือกสินค้าโคมไฟฉุกเฉินมาทำตลาดและเป็นธุรกิจหลักจึงได้ก่อตั้งสร้างโรงงานผลิตโคมไฟฉุกเฉินในเมืองไทยและใช้ชื่อบริษัทซันนี่ อิเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด ดำเนินกิจการ

พ.ศ. 2531

แบรนด์ซันนี่ได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์ เครื่องไฟฉุกเฉินซันนี่ คุณภาพของไทย” จาก หนังสือพิมพ์มาตรฐาน

พ.ศ. 2532

ซันนี่ได้รับรางวัลสินค้าไทยคุณภาพ โดย นายบรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2532

คุณอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ได้เปลี่ยนชื่อบริษัท ซันนี่ อิเล็คทริค อินดัสตรี จำกัด มาเป็น บริษัท ซันนี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อยกระดับองค์กรโดยมีทีมงานวิจัยออกแบบวงจรโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายไฟแสงสว่างฉุกเฉิน รวมทั้งผลิตและขายแบบครบวงจร

พ.ศ. 2538

ซันนี่เป็นผู้ขายรายแรกในไทยที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1102-2538 ผลิตภัณฑ์ของซันนี่เป็นเจ้าแรกที่ผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐาน มอก. 1102-2535 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในวันที่ 13 กันยายน 2538 (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเลขที่ มอก. เป็น 1102-2538 ในภายหลัง เมื่อ 19 เมษายน 2539) ได้รับ
 • มาตรฐาน มอก. 1955-2542
 • มาตรฐาน มอก. 1955-2551

พ.ศ. 2543

ทางซันนี่ได้ประดิษฐ์คิดค้นวงจรเครื่องไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสัญญาณแสดงทางออกหนีไฟและได้จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 285

พ.ศ. 2546

ทางซันนี่ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องไฟฉุกเฉินพร้อมวงจรควบคุมการคลายประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติ และได้จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 2062

พ.ศ. 2547

• ทางซันนี่ได้รับใบรับรอง มาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ คือ มอก. 1955-2542
 • ทางซันนี่ได้ประดิษฐ์คิดค้นวงจรควบคุมการคลายประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติ และได้จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1378

พ.ศ. 2548

ทางซันนี่ได้รับใบรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2000 จากบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด

พ.ศ. 2549

ทางซันนี่ได้รับใบรับรอง ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง คือ มอก.1291-2545

พ.ศ. 2554

ทางซันนี่ได้รับใบรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2008 จากบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด และทางบริษัทซันนี่ เอ็นจิเนียนิ่ง จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท อีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด เพื่อขยายกิจการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ

พ.ศ. 2555

• สินค้าประเภทแบตเตอรี่ของซันนี่ได้รับใบรับรองคุณภาพ UL
 • อีกทั้งยังได้รับใบรับรอง มาตรฐานบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ คือ มอก. 1955-2551 สำหรับสินค้าประเภทโคมไฟฉุกเฉิน

พ.ศ. 2560

ผลิตภัณฑ์โคมไฟฉุกเฉินและป้ายไฟทางออกฉุกเฉินได้รับใบรับรองคุณภาพ CE

พ.ศ. 2562

• ทางซันนี่ได้ประดิษฐ์คิดค้นวงจรไฟฉุกเฉินที่มีส่วนตรวจจับแก๊สและควันไฟ และได้จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 15954
 • ทางซันนี่ได้ประดิษฐ์คิดค้นวงจรวงจรชาร์ทแบตเตอรี่ และได้จดอนุสิทธิบัตรเลขที่ 15955

พ.ศ. 2563

  • ทางซันนี่ได้รับใบรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 : 2015 จากบริษัท โกลบอล เซอร์ติฟิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด