Skip to content

SUNNY ร่วมออกบูธงาน Nova Build Expo 2023 มหกรรมเเสดง นวัตกรรม อาคาร

บริษัทอีสออน อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด หรือ SUNNY ผู้นำธุรกิจโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินเเละป้ายทางออกฉุกเฉิน มาก
ว่า 45 ปี ขนทีมงานร่วมออกบูธ งาน Nova Build Expo 2023 มหกรรมการแสดงนวัตกรรมอาคาร และความคิด
สร้างสรรค์เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของชวีิต เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและโลกที่ยั่งยืน จัดโดยสถาบัน EEC
Academy

ภายในบูธ SUNNY ได้มีการนำสินค้านวัตกรรมใหม่ๆมากมายที่จัดทำขึ้นมาและนำไปโชว์ในงานนี้ สินค้านวัตกรรม อาทิเช่น
โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินที่ทำงานโดยไม่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่, โคมไฟฉุกเฉินควบคุมป้ายไฟทางออกฉุกเฉินด้วยการ
ตรวจจับแก๊สไวไฟและควันไฟ, โคมไฟฉุกเฉิน ที่ควบคุม อ่านค่า ตั้งค่าด้วยระบบบลูทูธ และนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมาย

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ BITEC Hall 103-104 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566