Loading...

MEM Series

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

หลอดไฟ

 • ใช้หลอดไฟคุณภาพแสงสว่างสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าตํ่า ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของหลอด และมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง

แบตเตอรี่

 • ใช้ Nickel Metal Hydride 12V-1.2Ah. สํารองไฟ 2 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน

 • สามารถเลือกฟงก์ชัน จับการเคลื่อนไหว (Motion Sensor) หรือยกเลิกฟงก์ชันได้
 • การทดสอบการทํางานเครื่องโดยกดรีโมททดสอบ 5วินาที, 30นาที และ 60นาที
 • สามารถเปิด-ปิด การตังเวลาการทดสอบอัตโนมัติ 30 วัน 30 นาที ได้ด้วยรีโมท

ระบบวงจร

 • ระบบสั่งการด้วย ไมโครคอลโทรลเลอร์ขนาด 8 บิท
 • ระบบสั่งการอัตโนมัติเมื่อแรงดันไฟฟ้าตก (Under Voltage)
 • ระบบหน่วงเวลาขณะไฟฟ้ากลับสู่สภาวะปกติ (Timer Delay)

ระบบการป้องกัน

 • อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน AC. Fuse./DC. Fuse.
 • อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection.)

ระบบรักษาคุณภาพแบตเตอรี่

 • ระบบการประจุแบตเตอรี่ควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า (Limit Current & Constant Voltage)
 • ระบบหยุดการทํางานแบตเตอรี่อัตโนมัติ (Low Voltage cut-off)

ระบบการแจ้งเตือน

 • แจ้งเตือนการชาร์จประจุไฟแบตเตอรี่ด้วยเสียง (Battery Checker) เสียงดังติ๊ด 2 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
 • แจ้งเตือนก่อนระบบจะหยุดการทํางานของแบตเตอรี่ด้วยเสียง (Low Voltage Sound indicator) เสียงดังติ๊ด 1 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
 • แจ้งเตือนแบตเตอรี่สํารองไฟได้น้อยกว่า 90นาที (Battery Testing Fault) LED กระพริบ 3 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที
 • แจ้งเตือนการชาร์จแบตเตอรี่เกิดปัญหา (Battery Charging Fault) LED กระพริบ 4 ครั้ง ทุกๆ 15 วินาที

ดาวน์โหลดสเปคสินค้า

| MEM209CD2 |

ตัวเลือกผลิตภัณฑ์

Clear

ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องทางการจัดจำหน่าย

โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉินรุ่น MEM209CD2 รูปแบบเล็กกระทัดรัด ดีไซน์ทันสมัย และมี 3 ฟังก์ชันหลักที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานคือ

1. ฟังก์ชัน Light detector (คําขออนุสิทธิบัตรเลขที่ 1803002688) เมื่อขณะที่ไฟฟ้าดับ แต่ถ้าพื้นที่บริเวณนั้นมีค่าแสงสว่างมากกว่า 5Lux โคมไฟฉุกเฉินจะไม่สํารองไฟออกมาจาก ตัวเครื่องเพื่อให้แบตเตอรี่ได้มีการเก็บประจุแบตเตอรี่ไว้ใช้เมื่อยามจําเป็นเท่านั้น
สามารถยกเลิกฟังก์ชันได้หากไม่ต้องการใช้งาน

2. ฟังก์ชัน Battery Checker (เลขอนุสิทธิบัตร 16653 ) เป็นวงจรเตือนด้วยเสียงให้
ผู้ใช้งานนําเครื่องไปชาร์จไฟ เมื่อแบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์จไฟหรือประจุแบตเตอรี่ลดลงไปถึง70%

3. ฟังก์ชัน Low Voltage Sound indicator เป็นวงจรเตือนด้วยเสียง ก่อนระบบจะหยุด การทํางานของแบตเตอรี่(Low Voltage cut-off) เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ทราบว่าโคมไฟฉุกเฉิน จะหยุดการสํารองไฟ ตัวกล่องผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro-Galvanized หนา 1 มม. พ่นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี

Mode of Operation

Non-Maintained

Input Voltage

220 VAC / 50Hz±10%

Output Voltage

12VDC

LED Lamp Power (2)

9W

Color Temperature

Warm White & Daylight

Battery Size

12V-1.2Ah.

Charging Mode

Constant Voltage & Limit Current

Charging Current

120mA.

Charging Time

10-15 Hrs.

Backup Time

2.0 Hrs.

IP Rating

IP 20

Features

Auto test and Remote test

Mounted

Wall

Advanced Features

Battery Checker, Motion Sensor