Loading...

CCU 24V Series

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

  • สามารถทดสอบการทำงานได้โดยสวิทซ์หน้าตัวเครื่อง
  • ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant Voltage & Limit Current
  • วงจรป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกินเป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม
  • วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้าทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น
  • วงจรป้องกันไฟตก เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบจ่ายกำลังหลัก เกิดกระแสไฟตกในช่วง 140-160VAC. ตัวเครื่องจะสั่งงานอัตโนมัติให้ แสงสว่างฉุกเฉินทันที

ดาวน์โหลดสเปคสินค้า

| CCU 24-170CCU 24-220CCU 24-240CCU 24-360CCU 24-500 |
| CCU 24-600CCU 24-700CCU 24-950CCU 24-1100CCU 24-1200 |
| CCU 24-1440CCU 24-1700CCU 24-1900CCU 24-2200 |

ตัวเลือกผลิตภัณฑ์

Clear

ข้อมูลเพิ่มเติม

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Central Battery Control Unit by CCU series หรือ ชุดควบคุมจากศูนย์กลางมีหน้าที่ในการตรวจสอบความผิดปกติของระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าหลัก กรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน ตัวเครื่องจะสั่งงานอัตโนมัติโดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับหลอดแสงสว่างฉุกเฉิน ตัวเครื่องออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ให้ระบบไฟฉุกเฉินสามารถรองรับโหลดปริมาณมากๆ หรือเกินกำลังของโคมไฟฉุกเฉินแบบอัตโนมัติชุดเบ็ดเสร็จที่รับได้และสำหรับโหลดที่รองรับเป็น แรงดันไฟฟ้า 24VDC. สามารถรองรับโหลดได้ทั้งหลอดฮาโลเจน หรือหลอด LED MR16 Type โดยลักษณะการติดตั้งและการใช้งานจะเป็นแบบควบคุมจากศูนย์กลางและจ่ายแรงดันไฟฟ้าไปยังโหลดที่ติดตั้ง

Mode of Operation

Non-Maintained

Input Voltage

220 VAC / 50Hz±10%

Output Voltage

24VDC

Maximum Power Load

170W, 220W, 240W, 360W, 500W, 600W, 700W, 950W, 1100W, 1200W, 1440W, 1700W, 1900W, 2200W

Battery Type

Sealed Lead-Acid Maintained Free

Charging Mode

Constant Voltage & Limit Current

Charging Time

10-15 Hrs.

Backup Time

2.0 Hrs.

IP Rating

IP 20

Features

Without Auto test

Figure

Figure C, Figure D