Skip to content

บริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (กลาง) และครอบครัว มอบ ชุดเลนส์ทดสอบสายตา, สมทบทุนค่ายาและเวชภัณฑ์, เครื่องกระตุ้นไม่ให้หยุดหายใจขณะหลับและเครื่องให้การรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก มูลค่า 1,200,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (กลางซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์