Skip to content

บริจาคเงินสมทบทุนและซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 2 มีนาคม 2563

นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (กลาง) และครอบครัว มอบ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1  เครื่อง, เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบชดเชยการรั่วของอากาศ 1  เครื่อง และ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดัน            1  เครื่อง มูลค่า 4,150,000 บาท ให้แก่ งานโรคปอด และ หัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (กลางขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์