Skip to content

บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ดูแลผู้ป่วย Covid-19

วันที่ 27 มีนาคม 2563

นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (กลาง) และครอบครัว มอบ เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยหนัก  สู้ Covid-19 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (กลางซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์