Skip to content

บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้อ เครื่องตรวจตาแห้งและชั้นน้ำตาความละเอียดสูง (กลุ่มจักษุวิทยา) 1 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 5 สิงหาคม 2563

นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (กลาง) และครอบครัว มอบ เครื่องตรวจตาแห้งและชั้นน้ำตาความละเอียดสูง (กลุ่มจักษุวิทยา) 1  เครื่อง มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี (กลางซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์