Skip to content

บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับงานโรคไต และ หัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

นายอรรถวิทย์ อิงคนางกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีสออน อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (กลาง) และครอบครัว มอบ เครื่องฟอกไต 2  เครื่อง และ เครื่องตรวจวินิจฉัยเส้นเลือดตีบ 1 เครื่อง มูลค่า 2,800,000 บาท ให้แก่ งานโรคไต และ หัวใจ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (กลางซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์