การบริการหลังการขาย วิธีการติดตั้ง การแก้ไขเบื้องต้น คู่มือการใช้บริการ การรับประกัน
วิธีการติดตั้ง (Installation)
วิธีการติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน
1. เดินสายไฟไปยังสถานที่ ที่ต้องการติดตั้ง
2. เจาะรู้ให้ได้ขนาดความกว้างของด้านหลังโคมไฟ ซึ่งจะมีรูสำหรับยึด ใช้พุกยึดด้วยสกรูน๊อตให้แน่น
 
3. ยึดตัวโคมไฟฉุกเฉินเข้ากับสกรูน๊อตที่เตรียมไว้
4. เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับตัวเมีย
5. สำหรับรุ่นสินค้าที่มีสวิทซ์ ON/OFF  ให้ทำการกดสวิทซ์ก่อนหลอดไฟจะดับ จะมีไฟ    สถานะโชว์